Postęp rekrutacji uczestników

Przebadano już 12700 uczestników

Uroczysta inauguracja projektu PONS 18.03.2011

18 MARCA 2011 UROCZYSTA INAUGURACJA PROJEKTU PONS

18 marca 2011 uroczyście zainaugurowano realizację projektu PONS. Sesja inauguracyjna odbyła się w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Promocja zdrowia inwestycją w społeczeństwo XXI wieku”, organizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa w Kielcach.

W sesji inauguracyjnej wzięło udział prawie 120 osób.


POBIERZ PROGRAM SESJI

 

Otwarcia konferencji i powitania uczestników dokonali Prof. Witold Zatoński i Dr Maciej Juszczyk.

Przemawiający kolejno: Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka – Koruba, Ambasador Norwegii w Polsce – Enok , Marszałek Woj. Świętokrzyskiego – Adam Jakubas oraz Prezydent Miasta Kielce – Wojciech Lubawski podkreślili duże znaczenie dla miasta i regionu faktu realizacji w Kielcach i powiecie kieleckim projektu PONS; Ambasador wyraził zadowolenie z faktu tak zasadnie wydatkowanych środków Polsko – Norweskiego Funduszu Badań Naukowych.

 

Zasadniczą część sesji inauguracyjnej prowadzili Prof. Witold Zatoński i Dr Stanisław Góźdź.

 

Prof. Lars Vatten przedstawił genezę, historię i przebieg poszczególnych edycji badań populacyjnych HUNT. POBIERZ PREZENTACJĘ

 

Prof. Witold Zatoński przedstawił najważniejsze konkluzje realizowanego przez Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii z Warszawy projektu „HEM – Closing the Heath gap”. POBIERZ PREZENTACJĘ

 

Dr Stanisław Góźdź przedstawił istniejącą infrastrukturę w województwie świętokrzyskim w zakresie medycyny kuratywnej (Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Świętokrzyskie Centrum Kardiologii) i podkreślił, że realizacja w województwie projektu PONS oraz jego planowanej kontynuacji, wraz z korzystnymi warunkami środowiska naturalnego, powinny zaowocować poprawą stanu zdrowia mieszkańców Świętokrzyskiego. POBIERZ PREZENTACJĘ

 

Mgr Marta Mańczuk (Koordynator projektu PONS) przedstawiła podstawowe założenia projektu PONS, stan jego realizacji oraz pierwsze analizy zebranych w ramach PONS danych medycznych. POBIERZ PREZENTACJĘ

 

Dr Anna Polewczyk (Dyrektor Medyczny NZOZ Bio – Medic) przedstawiła dotychczasowe zasady rekrutacji uczestników badań w ramach PONS i stosowane strategie rekrutacyjne. POBIERZ PREZENTACJĘ

 

Mgr Artur Kowalik (Kierownik Pracowni Diagnostyki Molekularnej w ŚCO) przedstawił podstawowe informacje dotyczące biobankowania oraz poinformował, iż właściwy biobank w Świętokrzyskim Centrum Onkologii powinien rozpocząć działalność za 2 – 3 miesiące. POBIERZ PREZENTACJĘ

 

Podsumowania sesji inauguracyjnej konferencji dokonał Prof. Witold Zatoński. Profesor podkreślił wysoką sprawność organizacyjną konsorcjum realizującego projekt PONS oraz podziękował wszystkim osobom z Trondheim, Warszawy i Kielc zaangażowanym w realizację projektu.

BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM PRELEGENTOM, GOŚCIOM I UCZESTNIKOM ZA UDZIAŁ W SESJI INAUGURACYJNEJ I ZA WSPERANIE REALIZACJI PROJEKTU PONS.


 

 

 

 

 
 


 

Logowanie

login:

hasło: