Postęp rekrutacji uczestników

Przebadano już 12700 uczestników

Warsztaty na temat Promocji Zdrowia 21.03.2011

21 MARCA 2011 WARSZTATY Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA

21 marca 2011 odbyły się warsztaty w zakresie promocji zdrowia. Celem warsztatów było przekazanie urzędnikom szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego z woj. świętokrzyskiego podstawowych informacji z zakresu skutecznej promocji zdrowia i uczynienie z nich ambasadorów projektu PONS.

W warsztatach wzięło udział 36 osób.

POBIERZ PROGRAM WARSZTATÓW

 

Warsztatom przewodniczył Prof. Witold Zatoński.

 

Prof. Witold Zatoński przedstawił ogólną prezentację na temat zdrowia Polaków, zawierającą najważniejsze konkluzje realizowanego przez Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii z Warszawy projektu „HEM – Closing the Heath gap”. POBIERZ PREZENTACJĘ

Dr Stanisław Góźdź przedstawił istniejącą infrastrukturę w województwie świętokrzyskim w zakresie medycyny kuratywnej (Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Świętokrzyskie Centrum Kardiologii) i podkreślił, że realizacja w województwie projektu PONS oraz jego planowanej kontynuacji, wraz z korzystnymi warunkami środowiska naturalnego, powinny zaowocować poprawą stanu zdrowia mieszkańców Świętokrzyskiego. POBIERZ PREZENTACJĘ

Mgr Marta Mańczuk (Koordynator projektu PONS) przedstawiła podstawowe założenia projektu PONS, stan jego realizacji oraz pierwsze analizy zebranych w ramach PONS danych medycznych. POBIERZ PREZENTACJĘ

Prof. Leif Aaro (Uniwesytet w Bergen, Norwegia)przedstawił prezentacji na temat Promocji Zdrowia w kontekście łączenia teorii z praktyką POBIERZ PREZENTACJĘ

Dr Zofia Słońska (Instytut Kardiologii, Warszawa) przedstawiła prezentację na temat zasad budowania infrastruktury dla promocji zdrowia i profilaktyki. POBIERZ PREZENTACJĘ

Zespół Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów (Magdalena Cedzyńska, Krzysztof Przewoźniak, Kinga Janik-Koncewicz, Marta Mańczuk, Marek Jaworski, Witold Zatoński) przedstawił prezentację na temat przykładu sukcesu promocji zdrowia w zakresie ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu. POBIERZ PREZENTACJĘ

Prof. Reidar Thyholdt (Olweus International, Bergen, Norway) przedstawił prezentację na temat programów z zakresu prewencji przemocy i zastraszania w szkołach. POBIERZ PREZENTACJĘ

Podsumowania warsztatów dokonał Prof. Witold Zatoński.

BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM PRELEGENTOM, GOŚCIOM I UCZESTNIKOM ZA UDZIAŁ W WARSZTATACH I ZA WSPERANIE REALIZACJI PROJEKTU PONS.


 

 

 

 

 
 


 

Logowanie

login:

hasło: