Postęp rekrutacji uczestników

Przebadano już 12700 uczestników

Konferencja 29.09-01.10.2011

Różnice w zdrowiu w populacji Polski 29 września – 1 października 2011 r.

MIEJSCE KONFERENCJI: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Polska.
ORGANIZATORZY: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i Instytut Medycyny Wsi w Lublinie.
WSPÓŁORGANIZATORZY: Fundacja „Promocja Zdrowia”, Główny Inspektorat Sanitarny, WHO Collaborating Center for Tobacco Control, Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii w Trondheim.


POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI

Poniżej udostępniono prezentacje do pobrania

29 września 2011, czwartek

Wykład inauguracyjny: Wyrównywanie różnic w zdrowiu (HEM) - Prof. Witold Zatoński PDF

Różnice w zdrowiu według miejsca zamieszkania na świecie (PURE) - Prof. Salim Yusuf

Różnice związane z płcią: Zdrowie mężczyzn w Unii Europejskiej - Prof. Alan White PDF

Badania prospektywne w Norwegii i w Polsce (HUNT i PONS) - Prof. Lars Vatten PDF

Ogólnopolski program „Trzymaj formę” jako przykład współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami rządowymi - Dr Andrzej Wojtyła, Dr Przemysław Biliński, Dr Andrzej Gantner, Joanna Skowron PDF

200 lat szczepień w Polsce - Dr Przemysław Biliński PDF

 

30 września 2011, piątek

Sesja plenarna: Wstępna diagnoza zdrowia populacji Polski

Od prospektywnych badań kohortowych (biobanki) i monitorowania zdrowia do działań interwencyjnych opartych na dowodach naukowych – Prof. Peter Boyle PDF

 

CZĘŚĆ I: Ogólne informacje o badaniu PONS

Podstawy, cele, metody, procedury - Marta Mańczuk PDF

Organizacja, rekrutacja i przechowywanie materiału biologicznego - Dr Anna Polewczyk PDF

System komputerowy i zarządzanie danymi - Dr Daniel Paczesny PDF

Jakość Danych - Dr Zbigniew Wawrzyniak PDF

CZĘŚĆ II: Częstość występowania chorób w badaniu PONS

Choroby układu oddechowego - Prof. Pal Romundstad PDF

Nadciśnienie - Prof. Andrzej Szuba PDF

Cukrzyca - Dr Katarzyna Zatońska PDF

Otyłość - Kinga Janik-Koncewicz PDF

Syndrom metaboliczny - Prof. Lars Vatten PDF

Zdrowie psychiczne - Prof. Leif Aaro, Aleksandra Herbeć PDF

CZĘŚĆ III: Czynniki ryzyka w badaniu PONS

Czynniki ryzyka chorób układu krążenia - Prof. Paolo Boffetta PDF

Czynniki ryzyka nowotworów - Prof. Pal Romundstad PDF

Tytoń - Magdalena Cedzyńska PDF

Alkohol - Krzysztof Przewoźniak PDF

Dieta - Dr Rafał Ilow PDF

Aktywność fizyczna - Jakub Łobaszewski PDF

Monitoring zdrowia matki i dziecka w Polsce (PRAMS i BabyMo) - Dr Andrzej Wojtyła PDF

 

1 października 2011, sobota

Sesja plenarna: 200 lat szczepień w Polsce

Szczepienia a zdrowie publiczne - Dr Andrzej Wojtyła, Prof. Jacek Wysocki PDF

Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego w rolnictwie - Prof. Jacek Dutkiewicz PDF

HPV i rak szyjki macicy - Prof. Teresa Jackowska PDF

HBV i rak wątroby - Prof. Jacek Juszczyk PDF

Priorytety Polskiego Programu Szczepień Ochronnych - Dr Paweł Grzesiowski PDF

Szczepienia przeciw pneumokokom u dorosłych - Prof. Adam Antczak PDF

Szczepienia przeciw pneumokokom u dzieci i ich skutki populacyjne na przykładzie społeczności Kielc - Dr Marian Patrzałek PDF

Grupa wysokiego ryzyka. Palenie a pneumokoki - Krzysztof Przewoźniak, Prof. Witold A. Zatoński PDF

Szczepienia przeciw grypie w Europie - wyzwania i możliwości - Prof. Thomas Szucs PDF

Grypa bez tajemnic - Prof. Lidia Brydak PDF

 

 

 

 

 

 
 


 

Logowanie

login:

hasło: