Postęp rekrutacji uczestników

Przebadano już 12700 uczestników

Historia projektu

PONS (łac. most)
POlish-Norwegian Study

 

Ustanowienie infrastruktury dla badania zdrowia populacji Polski
PNRF-228-AI-1/07
 

Mimo gwałtownego ekonomicznego i społecznego rozwoju w Polsce obserwuje się istotne różnice w zdrowiu i zachorowalności w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, szczególną uwagę zwraca znacznie wyższy współczynnik przedwczesnej umieralności. Zachodzi pilna potrzeba zrozumienia przyczyn, będących podstawą tych różnic; ponieważ zrozumienie tych przyczyn zapewni niezbędną bazę dla racjonalnych środków prewencji.

Badanie zdrowia populacji na szeroką skalę będzie najsilniejszym narzędziem dla poruszenia tych kwestii w Polsce. Celem projektu PONS jest przeprowadzenie obszernych kwestionariuszy w badanej populacji na temat ważnych czynników zdrowia i dobrego samopoczucia, a w konsekwencji intencją jest obserwacja badanej populacji pod względem pojawienia się ważnych rezultatów zdrowotnych, takich jak zachorowalność i umieralność na nowotwory, choroby układu sercowo-naczyniowego, i innych głównych przyczyn zachorowalności i umieralności.

Ostatecznym celem badania jest poszerzenie naszego rozumienia ważnych przyczyn zachorowalności i umieralności w Polsce, oraz ustanowienie solidnej bazy wiedzy dla prewencji tych głównych przyczyn przedwczesnej zachorowalności i umieralności.

 

 

 

 
 


 

Logowanie

login:

hasło: