Postęp rekrutacji uczestników

Przebadano już 12700 uczestników

Zakres badań

Kryteria włączenia do badania

Do badania zaproszone zostaną osoby w wieku między 45 a 64 rokiem życia (uczestnik badania w momencie włączenia do badania ma ukończone 45 lat, ale nieprzekroczony 65. rok życia).

 

W pierwszej fazie badania (do końca 2011 roku) przebadanych zostanie 15000 (piętnaście tysięcy) uczestników. 7500 kobiet oraz 7500 mężczyzn zamieszkałych w mieście Kielce (obszar miejski) oraz w wybranych gminach województwa świętokrzyskiego (obszar wiejski), w równych proporcjach (7500 uczestników zamieszkujących obszar miejski – 3750 kobiet i 3750 mężczyzn, 7500 uczestników zamieszkujących obszar wiejski - 3750 kobiet i 3750 mężczyzn).

 

Elementy badania

•   Kwestionariusz Stanu Zdrowia (ankieta)
Najważniejszym elementem badania jest Kwestionariusz Stanu Zdrowia, zwany w skrócie ankietą. Kwestionariusz Stanu Zdrowia przeprowadzany jest w formie wywiadu z uczestnikiem badania a odpowiedzi wprowadzane są bezpośrednio do elektronicznego formularza. Ankieta dotyczy historii zdrowia uczestnika badania oraz stylu życia, szczególnie w zakresie postawy wobec tytoniu, alkoholu, diety i aktywności fizycznej.

•   Badania medyczne i pomiary antropometryczne
Każdy uczestnik badania poddany zostanie kilku badaniom medycznym i pomiarom antropometrycznym (EKG, spirometria, pomiar ciśnienia, pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, pomiar obwodu pasa, obwodu bioder, masy ciała i wzrostu).

•   Pobranie materiału biologicznego
Od każdego uczestnika badania pobrana zostanie próbka krwi oraz próbka moczu. Pobrany materiał w całości (poza częścią krwi przeznaczoną na badania laboratoryjne dla uczestnika badania) zdeponowany zostanie w bio-banku, mieszczącym się na potrzeby badania PONS w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

 

 

 

 
 


 

Logowanie

login:

hasło: