Postęp rekrutacji uczestników

Przebadano już 12700 uczestników

Akademia Medyczna we Wrocławiu

 

Dr n. med. Katarzyna Zatońska

Adiunkt

Katedra i Zakład Medycyny Społecznej na Akademii Medycznej we Wrocławiu
oraz
Klinika Endokrynologii i Diabetologii
Poradnia Diabetologiczna
Akademia Medyczna we Wrocławiu

 

 

Realizacja naukowych projektów badawczych:
od 2007 - koordynuję badanie epidemiologiczne - PURE (Prospective Urban and Rural Epidemiology) prowadzone przez AM we Wrocławiu realizowane w Hamilton, Kanada
od 2010 – współpracuję w realizacji projektu PONS – nadzoruję część medyczną (protokół badania, procedury medyczne, cześć medyczna Kwestionariusza Stanu Zdrowia)

Wykształcenie:
2000-2001 - studia podyplomowe (Menedżer Ochrony Zdrowia).
2002 - ukończenie specjalizacji II stopnia z chorób wewnętrznych.
2005 - obrona doktorat pt: " Zachowania szkodzące zdrowiu wśród dorosłej populacji osób zamieszkałych na terenie Dolnego Śląska".
2006 - ukończenie specjalizacji z diabetologii.
2009 - ukończenie kursu: " Tobacco Control Leadership" w Baltimore w USA

 

 

 

Dr n. farm. Rafał Ilow

Adiunkt

Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki

Akademia Medyczna we Wrocławiu

 

 

 

Realizacja naukowych projektów badawczych:

  • W latach 1999-2008 uczestniczył w realizacji Programu Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych, który był finansowany i koordynowany przez Wydział Zdrowia miasta Wrocławia

W latach 2005-2008 był głównym wykonawcą grantu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. „Ustalenie rodzaju i ilości naturalnych wielofenoli roślinnych, w tym bioflawonoidów, garbników i kawotanoidów, przyjmowanych w produktach spożywczych i ich znaczenie dla profilaktyki zdrowotnej”

  • Od 2007 roku uczestniczy w realizacji ogólnoświatowego badania epidemiologicznego - PURE (Prospective Urban and Rural Epidemiology) koordynowanego przez Population Health Research Institute (PHRI) w Hamilton, Kanada. Badanie na terenie Polski jest prowadzone przez Akademię Medyczną we Wrocławiu. Jest odpowiedzialny za część żywieniową polskiego badania
  • Od 2010 – współpracuję w realizacji projektu PONS

Wykształcenie:

  • 1980 – ukończenie studiów na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej we Wrocławiu, uzyskanie tytułu magistra farmacji
  • 1989 – uzyskanie tytułu dr n. farm. po obronie pracy doktorskiej p.t.” Ocena zawartości wybranych pierwiastków w całodziennych racjach pokarmowych dzieci w wieku od 1 do 9 lat”

Dorobek naukowy:
Jest autorem lub współautorem: 82 prac naukowych w recenzowanych czasopismach oraz 84 doniesień na kongresach i zjazdach. Jest współautorem podręcznika dla studentów p.t. ”Wybrane zagadnienia z analizy żywności i żywienia człowieka”. Główny kierunek badań związany jest z epidemiologią żywienia.
 

Członkostwo w organizacjach naukowych:
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (PTFarm), Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), European Society of Cardiology (ESC), European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Jest członkiem założycielem Sekcji Epidemiologii i Prewencji PTK. W listopadzie 2010 roku został wybrany na członka Zarządu Sekcji Epidemiologii i Prewencji PTK.
 

 

 

 

 
 


 

Logowanie

login:

hasło: