Postęp rekrutacji uczestników

Przebadano już 12700 uczestników

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas objął patronat honorowy nad naszym Projektem PONS.

W liście popierającym napisał:

"Obejmuję honorowym patronatem projekt "Ustanowienie infrastruktury dla badania zdrowia populacji Polski" planowany do wdrażania w województwie świętokrzyskim. Projekt, który Państwo zaproponowali uważam za niezwykle wartościowy. To kolejne pzedsięwzięcie, które zbliża nas do europejskich standardów wykorzystywania profilaktyki w procesie ochrony zdrowia przed chorobami cywilizacyjnymi."

Oficjalna strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: www.sejmik.kielce.pl/index,1.html

 

 

 

 
 


 

Logowanie

login:

hasło: